Skip to main content

Projekt UE

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy przez efektywną gospodarkę magazynową oraz wykorzystanie OZE”

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP RPO WSL na lata 2014-2020

1. Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią efektywną gospodarkę magazynową, redukującą czasy składowania, chłodzenia, zużycia energii oraz zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w firmie. 

2. Planowane efekty

Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności firmy, utrzymanie miejsc pracy w związku z kryzysem zdrowia publicznego, utworzenie nowego miejsca pracy, uzyskanie oszczędności energetycznych w wyniku zainstalowania OZE w projektowanych rozwiązaniach, redukcja rocznego zapotrzebowania na ciepło o 5% oraz prognozowane roczne obniżenie emisji CO2.

3. Wartość projektu: 919 597,20 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 781 657,62 PLN